Gå direkt till innehåll
Att dra skarvsladd till julbelysning genom fönster är en risk.
Att dra skarvsladd till julbelysning genom fönster är en risk.

Nyhet -

Att dra skarvsladd till julbelysning genom fönster är en risk

Dra inte sladden genom fönstret när du sätter upp julbelysning på balkongen eller i blomsterlådor. Sladden kan klämmas sönder och risken för brand eller elchock ökar. Använd istället batterislingor eller låt ett elföretag installera ett uttag utomhus.

När en sladd kläms i ett fönster kan höljet på sladden skavas av, har dessutom sladden några år på nacken och använts utomhus så kan materialet ha slitage som gör att det lättare spricker. När höljet på en sladd är trasigt kommer de delar fram som är strömförande.

- Om du kommer åt strömförande delar på en trasig sladd kan du riskera att få en elchock. Det kanske inte låter så farligt med ”chock” och att det bara är ”hushållsel”, men detta är livsfarligt, säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Vi har upp till 10 ampere i svenska vägguttag och det är mycket stark ström i förhållande till vad en människokropp klarar av. En strömgenomgång i kroppen kan i värsta fall leda till dödsfall men kan även ge andra långvariga bieffekter.

Skydda dina nära och kära

Dina elprodukter måste vara säkra även för andra i din familj eller besökande. Tänk på att se över din julbelysning varje år innan du sätter upp den. Kolla så att slingorna lyser som de ska och inte lyser för svagt eller för starkt och att kablarna samt stickpropparna är hela. Är du orolig ska du kassera belysningen eller låta ett elföretag titta på den.

- Du ansvarar för dina elprodukter och som ägare av ditt hem även för den fast installerade elen. Ta därför som vana att med jämna mellanrum se över dina elprodukter, även när det inte är jul, säger Joel Lee Antman.

Vad säger ditt försäkringsbolag?

Om det skulle uppstå en brand på grund av att sladden klämts genom en dörr eller ett fönster och det är uppenbara orsaken kan det i värsta fall bli så att du inte får full utbetalning på din försäkring. Kolla upp med ditt försäkringsbolag om vad som gäller.

Om det saknas eluttag utomhus?

Om du är ute i tid kan du fundera på om det behöver installeras ett eller flera uttag utomhus? Tänk på att detta måste utföras av ett registrerat elföretag och att du inte får göra detta arbete själv.

- Batteridrivna ljusslingor är också en variant som dessutom inte är beroende av eluttagets placering, säger Joel Lee Antman.

Säker el utomhus

Produkter du använder utomhus ska minst IP-klass 44, vilket betyder att den har de skyddskrav som krävs för att motstå väder och vind. Det ska stå på produkten om den är tillverkad för utomhusbruk.

Utomhus ska endast jordade uttag och stickproppar användas, du får inte dra exempelvis en sladd inifrån och ut till en ojordad belysning. Har du inte en jordfelsbrytare installerad finns det portabla modeller för eluttag att köpa. På sikt är det ändå bra att kontakta ett elföretag och börja planera för installation av en fast installerad jordfelsbrytare i ditt hem.

Försök att undvika att skarva sladdar utomhus. För varje skarv ökar risken för att något ska gå fel. Lägg inte sladdar på marken där bilar ska köra eller där snö brukar skottas. Vid snöskottning kan en sladd lätt förstöras med en vass skyffel. Tänk också på att inte lägga den där barn brukar leka.

Checklista för säkrare julbelysning

  • Skarva aldrig sladdar genom fönster eller dörrar.
  • Se över belysningen så att den inte är skadad och att den fungerar som den ska.
  • Följ tillverkarens manual för hur den ska användas.
  • Använd jordade sladdar och utomhusuttag.
  • Använd jordfelsbrytare.
  • Skarva inte skarvsladdar.
  • Använd bara produkter som är tillverkade för utomhusbruk med IP44 eller högre.
  • Tänk på var du placerar sladdar på marken.

Elprodukter som säljs inom EU ska vara CE-märkta, du ska också kunna hitta tillverkarens namn och postadress på produkten. Saknas detta kanske den heller inte uppfyller de säkerhetskrav som finns.

Mer information

Kontakt

Joel Lee Antman

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 24
E-post: joel.lee.antman@elsakerhetsverket.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn