Gå direkt till innehåll
Foto: Daniel Dahlgren/Elsäkerhetsverket
Foto: Daniel Dahlgren/Elsäkerhetsverket

Nyhet -

Bra start för konsumenttjänsten Koppla säkert

I slutet av maj lanserade Elsäkerhetsverket en ny digital tjänst som hjälper den som tänker fixa med el, att förstå vad man själv får göra eller när en elfirma ska anlitas. Idag har cirka 300 företag valt att ställa sig bakom kopplasäkert.se.

Koppla säkert är en webbaserad tjänst där man snabbt och enkelt, exempelvis i mobilen, kan få reda på vad man får koppla själv och vad man inte får göra gällande el. De som säljer och ger råd kring elmaterial och elinstallationer kan också visa kunderna vad som gäller genom att använda tjänsten.

Sökning i mobilen vanligast
Sedan lanseringen den 26 maj och fram till den 18 augusti har kopplasäkert.se haft totalt 29 000 besök, varav 22 000 unika besökare.
Den största delen kommer från sociala medier, cirka 9000, och via direkt trafik, att man skriver in webbadressen i sin webbläsare. 75 procent av besökarna använder tjänsten i mobilen.

- Det ger en signal om att många av användarna är personer som söker i tjänsten när de är ”på språng”, i bästa fall i butiken i samband med att de köper elinstallationsmaterial, säger Elin Cederholm, som är projektledare för Koppla säkert på Elsäkerhetsverket.

De populäraste sökningarna som görs i Kopplasäkert.se handlar om lamputtag i vardagsrum, samt vägguttag i badrum. Även dimmer i kök och infravärmare på altanen är populära kombinationer.

Utöver de annonser och visningar i sociala medier som slussar besökarna in till Kopplasäkert.se, är det också en hel del som kommer till tjänsten via företagens webbplatser.

- Det är riktigt roligt att se, och då får vi ett kvitto på att företagen som deltar i kampanjen Koppla säkert verkligen är med och gör skillnad, säger Elin Cederholm.

Hittills har nästan 300 företag anmält sig till att delta i kampanjen för Koppla säkert. De finns listade på sidan Vi deltar i Koppla säkert.

Många har uppmärksammat Kopplasäkert.se

Under fem veckor i samband med lanseringen har Elsäkerhetsverkets kampanj synts i ett flertal kanaler såsom Youtube, Instagram, Google och Facebook. Huvudmålgruppen för kampanjen har varit personer som står i begrepp att göra elarbeten i bostaden eller köper elmaterial, män mellan 35 – 60 år. Många av dem hör till kategorin som gärna fixar el själv.

De första veckorna fokuserade kampanjen på att skapa kännedom och den senare delen på att driva besökare till kopplasäkert.se. Hittills har kampanjen exponerats för cirka 6 miljoner personer totalt i samtliga kanaler. Det har resulterat i totalt 1,6 miljoner visningar av de filmer som ingår i kampanjen. Det gav ett resultat på totalt 27 693 klick till Kopplasäkert.se vilket är ett riktigt bra resultat för ett nytt koncept.

Under hösten kommer Elsäkerhetsverket att återupprepa kampanjen ytterligare fem veckor.

Webbtjänsten Koppla säkert

Fakta
Koppla säkert är framtagen med anledning av ett regeringsuppdrag som Elsäkerhetsverket fick 2018. Uppdraget handlar om att återförsäljare och elinstallationsföretag, på frivillig väg, ska ge information till kunder vid försäljning av elinstallationsmaterial och elinstallationstjänster. Tjänsten är webbaserad och funkar enkelt i såväl mobila plattformar som datorer. Koppla säkert har utvecklats i samarbete med en referensgrupp bestående av återförsäljare, butikskedjor, försäkrings- och elinstallationsbranschen.

För mer information
Elin Cederholm, Utrednings- och projektkoordinator, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010- 168 05 35
E-post: elin.cederholm@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn