Gå direkt till innehåll
Foto: Istockphoto skidfamilj
Foto: Istockphoto skidfamilj

Nyhet -

Elsäkerhet på skidresan

Vad har elsäkerhet med sportlov att göra? En hel del vill vi påstå – allt från skidvallning till värmefiltar. Elsäkerhetsverket har samlat en del tips att skicka med på skidresan.

Förmodligen är inte elsäkerhet det första som dyker upp i medvetandet när man kliver in i fjällstugan på sportlovet. Men det finns en hel del viktiga saker som är bra att känna till för den som hyrt eller har en egen fjällstuga.

Barn och vägguttag
Reser du exempelvis med små barn bör du kontrollera att det finns petskydd i kontakterna. Saknas det så finns det portabelt kontaktskydd att köpa för att förhindra att barnen kommer åt vägguttagen.

-Varje år uppsöker 100 barn en akutmottagning på grund av elchock från vägguttag, visar en undersökning* som vi gjort. Den vanligaste orsaken till elskador hos små barn är att de petat med något föremål i vägguttaget, säger Katarina Olofsson, inspektör på Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Bastubadet
Finns det en bastu som värms upp av el är det viktigt att du hanterar den rätt eftersom den är installerad i våt miljö. Vanligtvis finns information om stugans elhantering i en stugpärm, exempelvis om var elcentralen finns och hur du byter säkringar.

När du vallar skidor
Om du använder elektriska vallningsjärn för dina skidor, kom då ihåg att ansluta till skyddsjordade eluttag. Dessa bör vara skyddade av en jordfelsbrytare. Anslut aldrig produkter som används utomhus till ojordade uttag inomhus.

Värmefiltar
I en kall stuga kan det vara skönt att värma upp sängen med en elektrisk värmefilt. Läs igenom tillverkarens anvisningar innan du använder värmefilten. Var noga med att slå av den innan du lägger dig för kvällen. Värmefilten ska inte vara på under natten när du sover.

Tänk på hur du torkar våta kläder
Blöta vantar och skidkläder torkas ofta i bastun vilket medför stor brandrisk när kläder fallit ned på bastuaggregatet. Brandrisken är också stor om du torkar vantar och sockar över ett eluppvärmt element.

Bilvärmare – dra ur kontakten
Använder du en kupévärmare i bilen på vintern? El, fukt och kyla kan vara en farlig kombination. Det är viktigt att inte placera fläkten för nära något material som kan börja brinna. När kupévärmaren inte används ska kontakten dras ur även från vägguttaget. Kontrollera att sladden för motor- och kupévärmaren är av rätt typ som klarar kyla och att den kopplas in i uttaget som är avsett för motorvärmaren.

Testa jordfelsbrytaren
Har du hyrt en stuga som är relativt nybyggd är jordfelsbrytare ett krav, men i äldre stugor som saknar jordfelsbrytare kan du använda en portabel. En flyttbar jordfelsbrytare kan även vara bra som ett extra skydd om du har små barn eller om du arbetar med elverktyg utomhus, som exempelvis vid vallning av skidor. Testa om jordfelsbrytaren fungerar genom att trycka på testknappen, den finns på alla jordfelsbrytare. När du trycker på knappen ska strömmen brytas, då fungerar den.

Kom ihåg att kolla om det finns brandvarnare också, och testa den så att den fungerar.

* Rapporten Elsäkerhet i bostäder (Dnr 17EV13843)

Fler bra tips om elsäkerhet finns hos Elsäkerhetsverket (www.elsakerhetsverket.se)


För mer information:

Katarina Olofsson, inspektör Avdelningen för produkt, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 25
E-post: katarina.olofson@elsakerhetsverket.se

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Relaterat innehåll

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn