Gå direkt till innehåll
Elsäkerhetsverket granskar spabad

Nyhet -

Elsäkerhetsverket granskar spabad

Elsäkerhetsverket har fått in flera samtal från oroade elinstallatörer som noterat brister på spabad, exempelvis att de inte är CE-märkta eller har bristande information i sin bruksanvisning. Totalt har tolv spabad ingått i granskningen och två klarade sig utan anmärkning.

Granskningen är en så kallad dokumentationskontroll som innebär att inga tester utförts på själva spabadet, utan det är märkning på produkten samt tillhörande dokumentation som Elsäkerhetsverket tittat närmare på. Totalt ingick 12 spabad, både stationära och uppblåsbara i olika prisklasser.

- En typ av brist vi såg var att 7 av 12 spabad saknade korrekt EU-försäkran, vilket krävs för att produkten ska få säljas inom EU, säger Sofia Brorson vid Elsäkerhetsverket.

Det är oroande när det finns brister i EU-försäkran om överensstämmelse då det är på detta sätt tillverkaren intygar att produkten uppfyller alla tillämpliga krav i lagstiftningen.

Räcker inte med CE-märket

Även om alla spabad var CE-märkta, klarade sig endast två av tolv utan anmärkning. Det är också ett krav på att det ska finnas namn och adress till tillverkaren och i förekommande fall importören vilket saknades på en tredjedel av spabaden.

- Resultatet indikerar alltså att det inte enbart räcker att bara kontrollera att produkten är CE-märkt, säger Sofia Brorson.

Det ska vara lätt att hitta kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören. Det ska även finnas en typbeteckning som gör att produkten går att spåra om det skulle behövas.

Att det finns brister i märkning eller dokumentation behöver inte betyda att produkterna inte är säkra att använda. Men den typen av brister är en indikation på att det finns tillverkare och importörer som inte har tillräckliga kunskaper om det regelverk som gäller för den som tillverkar och säljer elektriska produkter.

Checklista inför köp av spa-bad

Var extra uppmärksam på detta:

  • CE-märkning, IP-klass, spänning, typbeteckning och kontaktuppgifter är ett krav.
  • Instruktioner till exempelvis pump, belysning och värmeaggregat ska finnas på svenska. Följ anvisningarna.
  • Uttag utomhus ska alltid vara skyddsjordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare.
  • Fasta elinstallationer kräver registrerat elföretag.
  • Handla från återförsäljare du har förtroende för.
  • Kolla vad som gäller för Spa-bad med ditt försäkringsbolag.

Bild: iStock

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn