Gå direkt till innehåll
Elsäkerhetsverket testar portabel luftkonditionering

Nyhet -

Elsäkerhetsverket testar portabel luftkonditionering

Elsäkerhetsverket konstaterar goda resultat vid testning av elsäkerheten hos ett urval av portabel luftkonditionering. Totalt har fjorton olika modeller granskats och inga större brister i säkerhet, märkning eller medföljande bruksanvisning hittades.

Testerna bestod av två delar, dels ett fysiskt test i ett oberoende testlaboratorium och dels kontroll av produktens märkning samt teknisk dokumentation som EU-försäkran och provrapporter. Vi har också kontrollerat om produktens märkning går att spåra till dess provrapporter.

Den granskning och de tester som gjordes i testlabbet visade på att produkterna håller hög säkerhet. Det framkom tre ringa anmärkningar men som inte påverkar produkternas säkerhet att användas. Provningen visade också att ett antal modeller saknade information, avsedd för servicetekniker, i sina bruksanvisningar.

Bra märkning och dokumentation är viktigt

I Elsäkerhetsverkets marknadskontroll kontrolleras alltid att produkten är korrekt märkt med exempelvis CE-märket, modellbeteckning, uppgifter om tillverkare och eventuellt importör, spänning och IP-klass vilket är viktig information för konsumenten. Vidare kontrolleras även att produkten har en korrekt EU-försäkran. Varje CE-märkt produkt måste ha en EU-försäkran. Genom att skriva EU-försäkran intygar tillverkaren att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv, vilket är ett krav för att produkten ska få säljas i Europa.

- Vi ser ofta ett samband mellan elprodukter med bra märkning och god dokumentation till de som lever upp till säkerhetskraven. Med dokumentation menas exempelvis bruksanvisning på svenska och tydliga kontaktuppgifter till tillverkare eller importör, säger Karin Dröschmeister vid Elsäkerhetsverket.

Produkter med bra märkning är ofta säkrare

I tidigare tester av andra elektriska produkter har vi kunnat se att en produkt med dålig märkning utan kontaktuppgifter till tillverkare eller importör och en bristfällig bruksanvisning, också har tekniska brister som kan orsaka brand eller elchock.

- När du ska köpa en elprodukt är det bra att du tar på dig dina konsumentglasögon. Tänk kritiskt, granska den du handlar av, se efter vilken märkning produkten har och om instruktionerna är tydliga och går att förstå, säger Karin Dröschmeister.

Medvetna konsumenter som ställer krav på produkterna bidrar till att vi får fler säkra produkter på våra butikshyllor, i fysiska butiker likväl som på nätet. Det är efterfrågan och utbud som i grunden styr marknaden, med fler konsumenter som kräver trygga och säkra produkter, desto mer måste tillverkare och importörer lyssna på sina köpare.

Checklista

  • Kan jag använda produkten på det sätt och i de miljöer jag har tänkt? Om produkten till exempel ska användas i ett badrum eller uterum, kontrollera att den har rätt IP-klass (se länk nedan).
  • Är produkten CE-märkt?
  • Är produkten märkt med typbeteckning (identifiering av produkten)?
  • Är produkten märkt med vilken ström och spänning den är avsedd för (märkdata)?
  • Är produkten märkt med tillverkarens namn och postadress?
  • Om tillverkaren inte finns inom EU/EES, är produkten märkt med importörens namn och postadress?
  • Har produkten en svensk stickpropp?
  • Finns bruksanvisning och säkerhetsinformation på svenska? Det kan stå viktiga saker där som kan hjälpa dig att se om elprodukten är gjord för att användas i Sverige och får användas på det sätt som du tänkt.
  • Framgår det av tillverkarens anvisningar var och hur produkten kan och får installeras?

Om något av detta saknas kan det vara en indikation på att produkten inte är gjord för att användas i Sverige. Ta då kontakt med säljaren. Om säljaren inte kan eller vill svara på dina frågor bör du avstå från köpet.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn