Gå direkt till innehåll
Bild: iStock
Bild: iStock

Nyhet -

Första steget till att fasa ut lysrör

Elsäkerhetsverket får ofta frågor kring att bygga om och använda lysrörsarmaturer, speciellt nu när lysrör och kompaktlysrör fasas ut under 2023. Vi närmar oss en första milstolpe där kompaktlysrör påverkas redan nu från 24 februari.

Vad förbjuds?

Under året kommer kompaktlysrör och lysrör (T8 och T5) att fasas ut gradvis. Med utfasning menas att de inte längre får importeras till EU eller tillverkas. Eftersom användningstiden för ett lysrör är lång räknas utfasningen att pågå i 5 år. Detta är räknat på att livslängden på ett rör är cirka 20 000 timmar och man har tänt röret cirka 10 timmar om dagen. Uppskattningsvis finns ungefär 34 miljoner lysrör bara i Sverige.

Anledningen till utfasningen

De ljuskällor som berörs innehåller kvicksilver. Kvicksilver är klassat som farligt ämne och skadar människor och natur. EU har därför bestämt att ljuskällor som innehåller kvicksilver ska fasas ut. En annan anledning är att ny teknik som LED är mer energieffektiv.

Elsäkerhetsverkets roll

Elsäkerhetsverket ska se till att de produkter du köper är säkra och störningsfria. Som en naturlig del i den gröna omställningen så har myndigheten ett extra fokus på den nya tekniken.

- Just nu startar vi upp ett projekt där vi kommer att titta på både elsäkerheten och störningsproblematiken för retrofit LED-lysrör, dvs. där du bara byter ut ljuskällan i en traditionell lysrörsarmatur, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Det finns också guidande dokument framtagna från EU-kommissionen i samarbete med alla marknadskontrollerande myndigheter inom området för elsäkerhet.

Information till dig som går i tankar att byta

Det finns en del sätt att förnya sin belysning men också mycket att tänka på.

De vanligaste är:

  • Retrofit –byte av ljuskälla till en modern LED-variant. Ingen modifiering av armaturen.
  • Konverteringsskit – ombyggnad av befintlig armatur man. Armaturen tappar den ursprungliga CE-märkningen.
  • Byte till en modern armatur med LED-teknik.

Fler myndigheter involverade

Utfasningen sker till följd av lagstiftning som Elsäkerhetsverket inte råder över. Det är Energimyndigheten som är ansvarig myndighet för Ekodesigndirektivet och Kemikalieinspektionen som ansvarar för RoHS-direktivet.

Kontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn