Gå direkt till innehåll
Bild: iStock
Bild: iStock

Nyhet -

Laddbox får försäljningsförbud

Laddbox får försäljningsförbud

Elsäkerhetsverket har nu fattat beslut i ett ärende som ingår i ett projekt där laddboxar till elbilar har granskats. Totalt har sex av de vanligaste modellerna på marknaden granskats vilket har lett till ett beslut om försäljningsförbud.

Laddboxen som fått försäljningsförbud är Easee Home men modellen Easee Charge omfattas av samma dokumentation, vilket innebär att även denna modell får försäljningsförbud. Det finns cirka 100 000 installerade laddboxar av de här modellerna i Sverige.

Varför förbud att säljas?

Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för.

- Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk. Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska, säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

En laddstation ska även ha ett DC-skydd som säkerställer att jordfelsbrytaren fungerar som den ska. DC är en förkortning som står för likström.

Vad innebär förbudet?

Tillverkaren ska återta laddboxarna som fått försäljningsförbud från sina återförsäljare. Beslutet innebär också att tillverkaren är skyldig att åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Vilken typ av åtgärder som kommer att tas är upp till tillverkaren att kommunicera ut och verkställa.

Hur ska du som privatperson tänka nu?

Nu är det upp till tillverkaren att återkoppla till sina kunder om ett åtgärdsförslag. Elsäkerhetsverket kan inte uttala sig om vidare rekommendation i ärendet utan det är tillverkarens ansvar att åtgärda bristerna.

- Vi förstår att det finns en oro hos privatpersoner i den här frågan, men tillverkare som får den här typen av negativa besked brukar i regel vara snabba med att tillmötesgå de krav som ställs, säger Joel Lee Antman.

När en produkt får ett försäljningsförbud är det tillverkaren eller återförsäljaren som ska kontaktas för vidare frågor.

Projektet laddboxar – vad händer?

Projektet med samtliga testade laddboxar avslutas inom några veckor och då publiceras en projektrapport på elsäkerhetsverket.se. Myndigheten kommer i samband med det att skicka ut ett pressmeddelande där provning, resultat och analys presenteras.

Frågor och svar

https://www.elsakerhetsverket....

Kontakt

Joel Lee Antman, Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 24
E-post: joel.lee.antman@elsakerhetsverket.se

Morgan Wojcik, Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 94
E-post: morgan.wojcik@elsakerhetsverket.se

Per Samuelsson, Avdelningschef
Telefon: 010-168 05 32
E-post: per.samuelsson@elsakerhetsverket.se

Sandra Hjelm, Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 17
E-post: sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn