Gå direkt till innehåll
Foto: Istockphoto
Foto: Istockphoto

Nyhet -

Utökad information om elolyckor

Elsäkerhetsverket satsar på utökad information om elolyckor och om de konsekvenser som kan uppstå när det händer. Information på webbsidor och i filmer beskriver hur det kan förändra livet för den som drabbas och vad du själv kan tänka på för att förebygga elolyckor.

En vanlig missuppfattning är att elen i våra hushåll är ofarlig. Men fel installerad el eller bristfälliga elprodukter kan få ödesdigra konsekvenser. Varje år omkommer cirka åtta personer av el i bostäder och Elsäkerhetsverket får in anmälningar om hundratals elolyckor som inträffar bland de som arbetar med el.

-Varje elolycka är en för mycket och många orsakas av okunskap och brist på respekt för följderna som en elolycka kan ge. Kunskap behöver nå ut till alla och därför kompletterar vi vår information med nytt viktigt innehåll bland annat på webben, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Tidigare undersökningar som Elsäkerhetsverket gjort visar att det sker olagligt elinstallationsarbete i 30 procent av de svenska bostäderna. Varje år skadas cirka 280 barn på grund av el och i 90 procent av fallen sker elolyckorna i eller vid bostaden.

-Begrepp som ”hushållsel” handlar om 230 volt i våra bostäder. Tyvärr förekommer budskap om att det inte är farligt med ”hushållsel” och det kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. Sjukvården blir generellt bättre och bättre på att informera om elolyckor. Men i vissa regioner är informationen, om vad som händer om man får ström genom kroppen, fortfarande bristfällig, säger Lars Jansson.

I morgon den 11 maj publicerar Elsäkerhetsverkets en ny rapport med statistik om elolyckor under 2020.

Länk till nya webbsidor om elolyckor

Mer information kontakta:

Lars Jansson, elinspektör, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 43

Cia Edlund, kommunikationschef, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16, 0725-22 13 57

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn