Gå direkt till innehåll
Element kvinnq värmer händer Photo: Istock
Element kvinnq värmer händer Photo: Istock

Pressmeddelande -

Allvarliga resultat då värmefläktar och element testats

Elsäkerhetsverket har deltagit i ett marknadskontrollprojekt inom EU som rör värmefläktar, konvektorelement, oljefyllda element och strålvärmare. Enbart 3 av 60 testade produkter klarade alla krav.

49 rapporter med anmälningar om bristfälliga värmare ligger bakom beslutet att göra gemensam sak och titta närmare på den typen av produkter. Många av produkterna visade sig ha allvarliga fel och hade återkallats från slutanvändare. Sex marknadskontrollmyndigheter från Sverige, Bulgarien, Finland, Kroatien, Cypern och Malta genomförde därför en särskild undersökning och resultatet är nedslående.

- Resultatet pekar på att det finns många brister gällande elsäkerhet som tillverkarna behöver åtgärda. Nu kommer en höst och vinter då många funderar på värmekällor av olika slag. Det är viktigt att konsumenten kan känna sig trygg med att produkterna uppfyller kraven, säger Martin Gustafsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Vanliga fel

Produkterna köptes in från såväl fysiska butiker som webbutiker. Totalt testades 19 värmefläktar, 15 konvektorelement, 12 oljefyllda radiatorer och 14 strålvärmare. Exempelvis visade resultatet från värmeprov att höljet smälte och man kunde komma åt spänningsförande delar. Bristerna i de produkter som testats i Sverige har kommunicerats till tillverkarna.

De vanligaste felen som testet upptäckte var:

  • Frånvaro av viktig säkerhetsinformation för användning av värmare mot målgruppen barn och andra utsatta användare.
  • Risk för elektriska stötar från exponerade spänningsförande delar.
  • Risk för brännskador från berörbara ytor vid normal användning.
  • Värmare som välter under lutningstest vilket ökar risken för brand.
  • Tillgängliga spänningsförande delar efter falltestet.
  • Felaktigt monterad kontakt.
  • Uppmätta inre isolationsavstånd var under tillåtna gränser, vilket innebar en ökad risk för elchock.
  • Material som inte är tillräckligt motståndskraftiga mot värme och eld.
  • Märkning som inte klarade krav på varaktighet.

- Var uppmärksam när du ska köpa elprodukter. Den ska ha CE-märkning och bruksanvisning på svenska. Det ska vara lätt att hitta kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören. Det ska även finnas en typbeteckning som gör att produkten går att spåra om det skulle behövas. Finns inte detta i anslutning till varan så kan det vara en indikation på att tillverkaren eller importören inte har tillräckliga kunskaper om det regelverk som gäller för den som tillverkar och säljer elektriska produkter, säger Martin Gustafsson.

Vad händer med resultatet i de olika länderna?

Särskilda möten har hållits och projektresultatet har meddelats till EU-kommissionen ANEC, en konsumentorganisation på EU-nivå, CENELEC/TC6, en teknisk kommittee för hushållsprodukter och APPLiA, en branschorganisation för hushållsprodukter. Dessa organisationer kommer att använda resultatet för kommande standardisering och projekt. Projektet hanterades av Prosafe och finansierades delvis av EU-kommissionen

Pressinformation från Prosafe finns här.

Rapporten kommer att publiceras här inom kort.

Checklista när du köper elprodukter till hemmet.

För mer information kontakta

Martin Gustafsson, elinspektör Produktavdelningen ELsäkerhetsverket
Telefon 010-168 05 27, 070-257 99 84
E-post martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef Elsäkerhetsverket
Telefon 010-168 05 16, 072-522 13 57
E-post cia.edlund@elskerhetsverket.se


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn