Gå direkt till innehåll
GD Anders Persson vid fönster och räcke Foto: Elsäkerhetsverket
GD Anders Persson vid fönster och räcke Foto: Elsäkerhetsverket

Pressmeddelande -

Anders Persson ny styrelseordförande i SEK Svensk Elstandard

Vid SEK Svensk Elstandards årsmöte den 20 april valdes Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket, att efterträda Stina Wallström som ny styrelseordförande.

Stina Wallström, IKEA, har haft rollen som styrelseordförande sedan 2018 och var tidigare ledamot i Elsäkerhetsverkets insynsråd, Elsäkerhetsrådet. Nu tar Anders Persson GD vid Elsäkerhetsverket över uppdraget och säger så här om att ta över rodret som styrelseordförande i SEK Svensk Elstandard.

- Standardiseringen är en fantastisk gräsrotsorganisation som samlar världens alla experter för att utveckla säkra och effektiva produkter och tjänster som fungerar tillsammans. Elsäkerhetsverket har varit aktiva i arbetet på alla nivåer sedan länge och jag är glad för förtroendet att leda styrelsens arbete i SEK Svensk Elstandard.

Anders Persson är generaldirektör för Elsäkerhetsverket sedan 2020 och antar nu rollen som ordförande i SEK Styrelse.

Fakta om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn