Gå direkt till innehåll
elolycka känner puls
elolycka känner puls

Pressmeddelande -

Anmälningar om elolyckor ökade 2021

Under förra året ökade anmälningarna av elolyckor med 9% och tillbuden med 13%. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor. Efter en minskning av anmälningar under första pandemiåret 2020, har nu kurvan åter vänt uppåt.

Under 2021 kom 869 olyckor och tillbud till Elsäkerhetsverkets kännedom. De senaste fem åren har 1 175 elyrkespersoner drabbats av en elolycka på jobbet. Även om anmälningsviljan ökar så finns också ett mörkertal och uppskattningen är att så många som 3 av 10 elyrkespersoner inte rapporterar elolyckor.

- Säkerhetskulturen byggs genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och behöver få ta större plats i det vardagliga arbetet. Arbetsgivare behöver ta ett större ansvar och tillsammans med medarbetare prata om tillbud, göra riskanalyser och följa upp elolyckor, säger Leif Wiker, överinspektör på Elsäkerhetsverket.

Unga elyrkespersoner drabbas oftare

  • Trenden de senaste åren är att elolyckor som medför sjukdagar ökar för yrkespersoner inom el.
  • Med 34 procent är det åldersgruppen 21-30 år som oftast drabbas av en elolycka. Det är också inom den ålderskategorin som flest är verksamma inom elyrken.
  • Den främsta orsaken till elolyckor bland elyrkespersoner är någon typ av arbetsfel, med 77 procent, och orsakas av att skyddsavskärmning fattas eller att den är felaktigt utförd. Vanligt är också att spänningen är felaktigt frånkopplad eller att man inte kontrollerat att det är spänningslöst.
  • 38 procent av dödsolyckorna sker på arbetet, oftast inom områdena elnät och elbanedrift, exempelvis genom att någon förolyckats i samband med utbyggnad eller reparation av elnätet.
  • Elolyckorna som sker på fritiden handlar ofta om risker och tillbud som uppstår när man använder elektriska produkter.

Privatpersoner syns inte i statistiken

Elolyckor och tillbud bland privatpersoner som sker utanför yrkeslivet kommer sällan till Elsäkerhetsverkets kännedom eftersom det inte finns något anmälningskrav. Elsäkerhetsverket har därför tidigare gjort särskilda undersökningar för att ta reda på olycksstatistik bland privatpersoner. Statistik via sjukvården visar att hälften av privatpersoner kopplat till elrelaterade olyckor, behöver vård.

- Det verkliga antalet elolyckor både i yrkeslivet och på fritiden kan vara två till tre gånger fler än de vi kan se i Elolycksfallsrapporten. Bland annat skadar sig cirka 100 barn om året på grund av att de kommit i kontakt med trasiga vägguttag, säger Leif Wiker.

Flest dödsolyckor bland privatpersoner sker i samband med att någon befunnit sig på ett spårområde eller klättrat på tåg. Även i hushåll och bostäder förekommer dödsolyckor med el som orsak.

Fakta: Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket
Under 2021 har Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket tagit ett större gemensamt grepp för att se hur elolyckorna i arbetslivet kan minska. Bland annat har en gemensam handbok tagits fram, Arbete vid risk för elektrisk fara, i syfte att tydliggöra gällande regelverk. Det är gällande arbetsmiljöregelverk som ska tillämpas och omfattas av att arbetsgivare som är verksamma inom elbranschen, har ett lämpligt arbetsmiljöarbete som förhindrar olyckor bland yrkesaktiva. Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar och Elsäkerhetsverket bistår utredningar vid behov när det gäller elolyckor.

Här kan du ladda ner Rapport Elolyckor 2021

För mer information kontakta

Leif Wiker, överinspektör Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 77
E-post: leif.wiker@elsakerhetsverket.se

Gunilla Rosén-Blomqvist, inspektör Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 78
E-post: gunilla.rosen.blomqvist@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16, 0725-22 13 57
E-post: via.edlund@elsakerhetsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn