Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Elsäkerhetsverket får utökat anslag för att minska EMC-störningar

Regeringen har beslutat om finansiering för att Elsäkerhetsverket ska kunna förstärka sin verksamhet inom så kallad elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

I takt med att antalet elektriska produkter blir fler och beroendet av trådlös kommunikation ökar, så ökar också risken för att olika produkter och elanläggningar stör ut varandra. Därför blir det allt viktigare att elektriska produkter och elanläggningar kan fungera störningsfritt tillsammans.

För att Elsäkerhetsverket ska kunna följa utvecklingen inom området beslutade regeringen i budgeten att öka myndighetens förvaltningsanslag för år 2022. Det innebär en förstärkning med 4,6 miljoner för myndigheten.

- Genom regeringens satsning får vi bättre möjligheter att arbeta långsiktigt och systematiskt för att förbättra den elektromagnetiska kompatibiliteten. Det är bra för energiomställningen där ny och avancerad elteknik riskerar att leda till ökande problem med störningar i framtiden, säger Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras av elsäkerhetsavgifter och för att finansiera höjningen har regeringen nu beslutat att höja elsäkerhetsavgiften för företag och hushåll. För företag ökar elsäkerhetsavgiften med cirka 85 kronor per år och hushållens kostnader ökar med 85 öre per år.

De nya elsäkerhetsavgifterna blir 11 kronor 10 öre för hushåll (lågspänning) och 905 kronor för företag (högspänning) från och med 1 februari 2022.

Fakta: Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, kan förklaras som ett tillstånd där olika elektriska produkter och elinstallationer kan fungera tillsammans utan att störa varandra.

Presskontakt Elsäkerhetsverket:
Cia Edlund kommunikationschef Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16, 072-522 13 57
E-post:cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Presskontakt regeringskansliet:
Amalia Pedersen pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister
Kashayar Farmanbar
Telefon: 08-405 10 00,073-043 78 85
E-post: malia.pedersen@regeringskansliet.se


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn