Gå direkt till innehåll
Hand med nyckel, fjärrstyrt lås Photo: Istock
Hand med nyckel, fjärrstyrt lås Photo: Istock

Pressmeddelande -

Hemelektronik och radioutrustning – produkter som störs mest

En färsk Sifo-undersökning från Elsäkerhetsverket visar att det främst är hemelektronik och radioutrustning, exempelvis mobiltelefoner och Wifi, som är mest utsatta för elektromagnetiska störningar (EMC) i samhället.

Under december 2022 genomfördes Elsäkerhetsverket tillsammans med Sifo/Kantar en undersökning bland privatpersoner, för att kartlägga hur omfattande problem är med elektromagnetiska störningar i samhället. Undersökningen har också tagit reda på hur stor medvetenheten är om EMC-störningar bland allmänheten.

- I praktiken kan en störning visa sig genom att bilens fjärrkontroll inte fungerar som den ska i samband med att grannens robotgräsklippare klipper gräsmattan. EMC är den elektriska utrustningens förmåga att fungera tillsammans i sin omgivning, utan att skapa oacceptabla störningar för annan utrustning, säger Emma Bergström på anläggningsavdelningen vid Elsäkerhetsverket.

Här finns EMC-störningarna

Hushåll såsom villor, radhus och lägenheter är enligt undersökningen den miljö där flest personer har identifierat störningar. Typen av störningar hänger ihop med vilka miljöer som upplever störst problem. Det handlar främst om hemelektronik såsom laddare, TV-apparater, mobiltelefoner och radio. Även radioutrustning som exempelvis fjärrkontroller, WLAN, Wifi och jaktradio har visat sig utsatt för störningar.

Den snabba utvecklingen av kraftelektronik och digitalisering gör att allt fler produkter orsakar störningar, ett exempel är också exploateringar av solceller. Bara 1 av 10 är medveten om att solcellsanläggningar kan vara en störkälla ur EMC-perspektiv.

- När det gäller EMC-problem vid en solcellsanläggning är de ofta förknippade med optimerare, växelriktare och i viss mån även hur kabeldragningen är utförd. Dessa störningar kan i sin tur leda till att radiokommunikation och blåljustrafik kan störas ut, säger Emma Bergström.

Låg kännedom om EMC-störningar

Endast 22 % av de privatpersoner som ingick i undersökningen har hört talas om begreppet EMC-störningar innan. Knappt 2 av 10 säger sig känna till att de upplevt störningar. Elsäkerhetsverket bedömer att det finns ett stort mörkertal eftersom kunskapen om EMC-störningar är låg bland privatpersoner.

– Främsta argumentet till att privatpersoner inte har hört talas om begreppet är bristen på lättillgänglig information, säger Emma Bergström.

Dålig kunskap om ansvaret för störningar

5 av 10 personer önskar del av mer information om EMC från Elsäkerhetsverket. Av dessa personer visar sig majoriteten vara fastighetsägare. Av de som äger en fastighet är det 24 % som känner till sitt ansvar som anläggningsinnehavare och
76 % som inte känner till ansvaret. Som fastighetsägare har ansvaret för att elanläggningen inte orsakar störningar, vilket kan vara en anledning till att man är intresserad av information om EMC. Att till exempel kontrollera att elinstallationsföretag finns registrerade för verksamhetstyper ”Elproduktionsanläggningar” i söktjänsten Kolla elföretaget, är lika viktigt som att produkten är CE-märkt.

– Elsäkerhetsverket kommer att fortsätta att arbeta med att öka medvetenheten och aktivt jobba för att få bort produkter på marknaden som är bristfälligt konstruerade, säger Emma Bergström.

Fakta om undersökningen

  • Urvalet i Kantar Sifos undersökning var en webbpanel med ett riksrepresentativt urval av svenska befolkningen från 18 till 79 år.
  • Antal respondenter var 1091 personer.
  • Undersökningen genomfördes 6-12 december 2022.

På vår webbplats finns hela Sifo/Kantars undersökning att läsa

För mer information kontakta

Emma Bergström, handläggare EMC, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 50
E-post: emma.bergstrom@elsakerhetsverket.se

Martin Gustafsson, inspektör Marknadskontroll, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Presskontakt

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn