Gå direkt till innehåll
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Pressmeddelande -

Hög andel dödliga elolyckor sker utomlands

Elsäkerhetsverkets årliga rapport Elolyckor 2018 innehåller en uppföljande undersökning av privatpersoners elolyckor. En viss minskning av elolyckor kopplat till gör-det-självarbete kan ses, men också en ny observation om att en hög andel av dödliga elolyckor sker utomlands.

Risken att omkomma i en elolycka utomlands är betydligt större än att omkomma av samma orsak i Sverige med tanke på tiden man är utsatt för risken. Senaste 20 åren har i genomsnitt åtta procent av alla dödliga elolyckor skett utomlands. Det visar en studie som Elsäkerhetsverket låtit göra via Centrum för personsäkerhet vid Karlstads universitet. Statistiken har sammanställts ur befolkningsövergripande register som myndigheten normalt inte har tillgång till: Dödsorsaksregistret (DOR), patientregistret (PAR) och Injury Database (IDB). 

Studien ingår i Elsäkerhetsverkets rapport Elolyckor 2018 och är en uppföljning av en tidigare undersökning som gjordes 2013. Syftet är att se hur den totala skadebilden förändrats över tid och följa upp var, när, hur och vem som drabbas av elolyckor.

Stort mörkertal för elskador på fritiden
Få elolyckor som sker utanför arbetslivet kommer till myndighetens kännedom, eftersom det inte finns någon skyldighet att anmäla elolyckor om man är privatperson.

- Den statistik vi får in via anmälningar till oss visar att tre procent skadar sig via el på fritiden. Den kompletterande studien som nu gjorts visar att hela 52 procent av de elolyckor som sjukvården registrerar sker på fritiden. Det innebär alltså att det finns ett stort mörkertal i vår statistik, säger Per Höjevik, chef för Analysavdelningen vid Elsäkerhetsverket.

Färre barn skadas av el
Den samlade bilden i studien är dock att elsäkerheten har förbättrats under 2010-talet.

- Antalet dödsolyckor och svårt skadade av el minskar och vi ser att vårt förebyggande arbete tillsammans med branschen ger resultat framför allt inom områdena gör-det-självarbete, lek, fritid och hushållsarbete. Det är steg i positiv riktning, säger Per Höjevik.

Trots det uppsöker varje år i snitt 1 900 personer en akutmottagning efter att ha skadats i en elolycka.

  • Hälften av elskador sker i bostadsmiljöer, därefter kommer produktions- och verkstadsområden med 21 procent. Skolor och offentliga lokaler står för åtta procent av andelen elolyckor.
  • Sedan 2013 ser vi att 20 procent färre barn skadar sig på el vilket är mycket positivt.
  • De vanligaste elprodukterna bakom barns elolyckor är vägguttag, lösa kablar och lampor/armaturer. De är de yngsta barnen 0-2 år som löper störst risk. Fördelningen mellan pojkar och flickor som skadar sig på el har jämnats ut i den senaste undersökningen.
  • Majoriteten av personer som skadar sig i elolyckor sker under förvärvsarbete. Där har en ökning skett från 39 procent (studien 2013) till 48 procent 2018.
  • Yngre och medelålders män är de som framförallt omkommer i elolyckor.

- Elsäkerhetsverkets förebyggande arbete handlar också om få säkra och störningsfria elektriska produkter. Våra kontroller och företagens egna åtgärder omfattade cirka 400 produkter förra året. Det har till exempel lett till åtgärder där nästan 200 produkter säljstoppades under 2018. Där har vi bland annat utvecklat ett betydande arbete tillsammans med Tullverket, säger Per Höjevik.

Hela rapporten Elolyckor 2018 finns att läsa här.

För mer information kontakta:

Per Höjevik, chef för Analysavdelningen vid Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 31
E-post: per.hojevik@elsakerhetsverket.se

Lars Jansson, elinspektör på Avdelningen för anläggningar vid Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 43
E-post: lars.jansson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef vid Elsäkerhetsverket
Telefon: 0101-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör. Från 1 juli 2017 börjar en ny elsäkerhetslag att gälla. Då kan alla kolla upp att det elföretag som man tänker anlita finns i ett register på Elsäkerhetsverkets webbplats. 

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn