Gå direkt till innehåll
Solceller på tak Mostphotos
Solceller på tak Mostphotos

Pressmeddelande -

Installationsbrister i var tredje solcellsanläggning

Under förra året genomförde Elsäkerhetsverket ett tillsynsprojekt med inriktning på företag som installerar solcellsanläggningar. En färsk rapport visar på en hel del brister, både i företagens sätt att arbeta med solceller och resultatet av installationerna. 

Tillsynsprojektet ”Solel” omfattade ett 40-tal företag och anläggningar över hela landet. Hos de besökta företagen var det främst det så kallade ”egenkontrollprogrammet” och dess efterföljande arbeten som granskades. Brister i installationerna upptäcktes i var tredje anläggning och handlar exempelvis om felaktig förläggning och uppfästning av kablar, otät kapsling och avsaknad av varselmärkning och dokumentation.

En tredjedel känner inte till egenkontrollprogrammet

Egenkontrollprogrammet är ett krav för registrering som elinstallationsföretag och innehåller de olika arbetsmoment och åtgärder som företagets medarbetare ska följa i sitt arbete.

I tillsynsprojektet visade det sig att en tredjedel av medarbetarna i de kontrollerade företagen inte kände till det egenkontrollprogram de arbetar under. Och i 35 procent av de undersökta företagen används inte egenkontrollprogrammet alls i den dagliga verksamheten.

Den tekniska utvecklingen och prisutvecklingen har, tillsammans med statliga stöd, gjort det alltmer lönsamt att investera i solceller. Under 2020 ökade regeringen det totala stödet för att stimulera solcellsinstallationer till drygt en miljard kronor.

-Det är ett växande intresse för att installera solceller vilket innebär att det blir ännu viktigare att säkerställa att det är kvalitetsprodukter som används i anläggningarna. Det är allvarligt att vi hittat så många brister när det gäller hur dessa installeras, säger Jonas Bengtsson, elinspektör och projektledare för projektet ”Solel” på Elsäkerhetsverket.

Varannan missade störningsproblematiken

En annan brist som blev tydlig är hur företagen förhåller sig till de problem med så kallade ”EMC-störningar” som kan uppstå i en solcellsanläggning. Det är elektromagnetiska störningar som kan påverka radiokommunikation i mobiltelenät, flygtrafik och andra störningskänsliga verksamheter och som börjat uppmärksammas på senare tid.

Mer än hälften av elinstallationsföretagen hade inte uppmärksammat EMC-problemen under projekteringen av de solcellsanläggningar de utfört, trots att det finns stora möjligheter att eliminera störningsrisken genom att använda rätt installationsteknik och utrustning.

En fjärdedel slarvade med kontrollen

Elsäkerhetsverket fann också brister i hur anläggningsinnehavarna hanterade den kontroll som ska utföras på solcellsanläggningar efter att de tagits i drift. En fjärdedel av innehavarna genomför varken den fortlöpande kontroll de själva kan utföra, eller den kontroll som de bör anlita ett elinstallationsföretag för att genomföra.

I hälften av de undersökta anläggningarna saknades dessutom den provningsdokumentation som svensk standard kräver och som installatören ska överlämna efter utfört arbete. Hos 60 procent av anläggningarna fanns brister i den varselmärkning som ska upplysa underhållspersonal, elnätsägare och räddningstjänst om de elsäkerhetsrisker som förekommer i solcellsanläggningar.

Rapporten ”Solel” - här kan du läsa hela rapporten.

Kopplasäkert.se  - här kollar du enkelt vilken el du själv får koppla.

Mer information kontakt

Jonas Bengtsson, elinspektör/projektledare, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 75
E-post: jonas.bengtsson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör. Från 1 juli 2017 börjar en ny elsäkerhetslag att gälla. Då kan alla kolla upp att det elföretag som man tänker anlita finns i ett register på Elsäkerhetsverkets webbplats. 

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn