Gå direkt till innehåll
Foto: Daniel Dahlgren/Elsäkerhetsverket
Foto: Daniel Dahlgren/Elsäkerhetsverket

Pressmeddelande -

Koppla säkert ett stöd för elhandeln

I slutet av maj 2020 lanserade Elsäkerhetsverket webbtjänsten kopplasäkert.se. Med en enkel knapptryckning i mobilen eller datorn får du veta vad du själv får göra med el. Nu är regeringsuppdraget slutfört men arbetet med att nå e-handel och fler återförsäljare fortsätter.

En tidigare undersökning visar att det i tre av tio hushåll förekommer olagligt elinstallationsarbete och att det finns behov av tydlig och enkel information till privatpersoner. De allra flesta som svarade i undersökningen menade att de skulle avstå eller åtminstone tveka att göra elarbeten själv, om det gavs information om detta vid köptillfället. För att undvika en kostsam reglering fick Elsäkerhetsverket i uppdrag av regeringen, att försöka få återförsäljare att på frivillig väg informera kunder om elinstallationsarbeten. Om den frivilliga vägen inte fungerar kommer frågan om reglering bli aktuell igen.

- Det är angeläget att handeln tar ett ansvar för att minska de olagliga elinstallationerna, eftersom runt 200 barn skadas varje år och minst 8 personer dör i elrelaterade bränder, säger Elsäkerhetsverkets generaldirektör Anders Persson.

Ett stöd i kontakten med kunden

- Det är krångligt med ellagstiftningen och de som säljer byggmaterial i fysiska butiker får ofta frågor från konsumenter. Det har länge funnits ett stort behov av att öka kunskapen om det egna ansvaret för el. Vi ser att flera i branschen väljer att hänga på Koppla säkert och frivilligt ge information till sina kunder. En reglering är kostsam för alla parter, säger Elin Cederholm, projektledare för Koppla säkert.

Regeringsuppdraget 2018 resulterade i att webbtjänsten Kopplasäkert.se lanserades 26 maj 2020. Arbetet är ett flerårigt samarbete med deltagare från bland annat elinstallatörer, återförsäljare, försäkringsbolag, tillverkare och branschorganisationer. Fram till årsskiftet hade tjänsten över 135 000 besök och kampanjer i digitala kanaler och TV exponerats för drygt 9 miljoner tittare. Under samma tid har 330 företag valt att ställa sig bakom Koppla säkert. Majoriteten är elinstallationsföretag och bland återförsäljarna finns flera stora butikskedjor med över 50 butiker, till små företag som endast har en butik. Ett koncept kring Koppla säkert har tagits fram i samverkan med aktörerna; filmer, utbildning till personal, skyltmaterial, digital och tryckt information, finns att ladda ner på myndighetens webbplats.

- E-handeln ökar och som konsument blir det allt svårare att innan köp kontrollera att kraven på elsäkerhet uppfylls. Den fria marknaden gör att vem som helst får sälja elmateriel eller starta webbhandel av elprodukter. Vi hoppas att kopplasäkert.se kan bidra till att på sikt höja elsäkerheten i våra bostäder och minska det olagliga elarbetet som kan leda till allvarliga elolyckor, säger Elin Cederholm.

Projektet finns beskrivet i en slutrapport som skickats till regeringen.

För mer information kontakta

Elin Cederholm, Utrednings- och projektkoordinator, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 35
E-post: elin.cederholm@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, Kommunikationschef, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Presskontakt

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn