Gå direkt till innehåll
Istockphoto, person vid laptop, hållande en checkbox-ruta.
Istockphoto, person vid laptop, hållande en checkbox-ruta.

Pressmeddelande -

Nya föreskrifter för starkströmsanläggningar

Nu finns tre färska föreskrifter (ELSÄK-FS 2022:1-3) att ta del av på Elsäkerhetsverkets webbplats. Föreskrifterna rörande starkströmsanläggningar beslutades den 21 april och träder i kraft den 1 december 2022.

Elsäkerhetsverket har beslutat om tre nya föreskrifter gällande starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2022:1-3). Dessa ersätter tidigare föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2008:1-3). De nya föreskrifterna har arbetats fram i samverkan med en extern referensgrupp och förslagen har även remitterats externt för att fånga upp synpunkter och kommentarer från branschen.

- Vi är glada att nu vara i mål med de nya föreskrifterna. I samarbete med branschen har vi fått till föreskrifter som är anpassade till både dagens och morgondagens samhälle och teknik, säger Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Tillsammans med de nya föreskrifterna publiceras också nya webbsidor med information som övergripande visar på förändringar och nyheter i föreskrifterna. Elsäkerhetsverket planerar även att genomföra andra kommunikationsaktiviteter för att ge olika aktörer goda förutsättningar att kunna anpassa sina verksamheter till det nya regelverket.

De tre nya föreskrifterna

Varför nya föreskrifter?

Elsäkerhetsverket har ändrat de nu gällande föreskrifterna (ELSÄK-FS 2008:1-3) vid ett antal tillfällen, men har inte gjort någon större revision av föreskrifterna sedan de trädde i kraft 2008. Den tekniska och språkliga utvecklingen i branschen har skapat ett behov av översyn av föreskrifternas innehåll. Vissa regler har också blivit omoderna eller annars obehövliga.

Syftet med de nya föreskrifterna är därför att förenkla och förbättra befintligt regelverk för att få ändamålsenliga och begripliga regler. Språkbruket har moderniserats och hänvisningar till annan lagstiftning har uppdaterats. Reglerna har även anpassats till den teknikutveckling som skett i samhället. Dessutom framtidssäkras föreskrifterna genom att exempelvis beskriva elektriska egenskaper och samlingsbegrepp, för att inte låsa fast vid dagens teknik.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar är du alltid varmt välkommen att kontakta oss. Uppgifter till våra kontaktpersoner hittar du nedan.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:1) om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda
Peter Lindberg

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 44
E-post: peter.lindberg@elsakerhetsverket.se

Förskrifter och allmänna råd (2022:2) om skyltning av starkströmsanläggningar
Maria Molin

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 68
E-post: maria.molin@elsakerhetsverket.se


Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:3) om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar
Peter Tunell

Elinspektör
Telefon: 010 168 05 65
E-post: peter.tunell@elsakerhetsverket.se

Elsäkerhetsverkets författningssamling och regelarbetet 
Karin Sjöberg

Verksjurist och dataskyddsombud
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se

Kommunikatör
Camilla Arnäs-Nielsen

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 11
E-post: camilla.arnas.nielsen@elsakerhetsverket.se


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Presskontakt

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn