Gå direkt till innehåll
Foto Mostphoto
Foto Mostphoto

Pressmeddelande -

Två personer omkom i elolyckor 2020

Elsäkerhetsverkets statistik visar att det under 2020 skedde två dödsfall i samband med elolyckor. En yrkesperson omkom då han arbetade med ett linjebygge och en pojke förolyckades i samband med att han klättrat på ett stillastående tåg.

I april omkom en yrkesperson (linjebyggare) då han utsattes för strömgenomgång (induktion) i samband med nybyggnation av 130 kV linje. I juni omkom en 16 årig pojke som klättrat upp på en parkerad tågvagn och fick ström genom kroppen. Majoriteten av olyckor i samband med klättring på tågvagnar involverar unga personer. Spänningen i ledningarna ovanför är så hög att det inte behövs direktkontakt för att få ström i sig. Trafikverket har senaste åren satsat på åtgärder för att förhindra obehöriga att ta sig in på spårområden, men det går dock aldrig att fullständigt avskärma järnvägen.

Trenden går neråt med allt färre dödsolyckor orsakade av el. Under de senaste 10 åren har i snitt 4 personer per år omkommit på grund av el. Det är hälften så många som decenniet innan, men det inträffar fortfarande många allvarliga elolyckor som borde kunnat undvikas.

-Vikten av god säkerhetskultur vid arbete är en orsak till en minskning av dödsolyckorna över tid, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Ansvar och felbeteende viktiga frågor
Felbeteende vid arbete är en vanlig orsak till att olyckor sker. De flesta elolyckorna under arbete sker inom verksamheterna elnät/elförsörjning med koppling till nätägare och deras underentreprenörer. Under 2020 har Elsäkerhetsverket medverkat i ett flertal möten med nätägare och diskuterat elsäkerhetsfrågor.

-När det gäller elolyckor i arbetslivet beror många på att rutiner inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. Arbetsgivare och innehavare av elanläggningar har ett viktigt arbete med att förbättra ledarskapet och kontroller i elsäkerhetsarbetet. Arbetstagarna har också ett ansvar att förstå och följa rutinerna, säger Lars Jansson.

Inte hela bilden
Elsäkerhetsverkets statistik baseras i första hand på anmälningar från de som yrkesarbetar med el, eftersom det inte finns någon anmälningsplikt från privatpersoner. För att få en bild av vad som händer utanför yrkeslivet kompletterar myndigheten sin statistik. Med hjälp av särskilda undersökningar har det tidigare framkommit att cirka hälften av de elrelaterade olyckor som förorsakar ett besök till sjukvården, har skett på fritiden. Räddningstjänstens statistik visar att minst åtta personer dör varje år i elbränder och att det finns ett stort antal där orsaken är okänd*.

Fakta:
I myndighetens senaste rapport som kom i maj 2020 och gäller statistiken för elolyckor under 2019.

  • Dödsorsaken är mestadels att man fått ström genom kroppen – dödsfall via ljusbågsolyckor är numera ovanligt.
  • Flest dödsolyckor i arbetslivet sker inom verksamheterna elnät/elförsörjning.
  • De elolyckor som anmälts till Elsäkerhetsverket har ökat med 20 procent medan tillbuden ligger kvar på samma nivå som tidigare.
  • Det är fortfarande yngre yrkespersoner, män, mellan 21 – 30 år som oftast drabbas av elolyckor.

Elsäkerhetsverket registrerar elolycksfall som kommer in via anmälningar från Arbetsmiljöverket, från nätkoncessionsinnehavare eller innehavare av starkströmsanläggningar för elbanedrift, samt från privatpersoner. I maj 2021 kommer en ny rapport som visar statistiken för elolyckor 2020.

Relaterad information

Statistik ut Rapport Elsäkerhet i bostäder*

Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapporter


För mer information kontakta

Lars Jansson, elinspektör
Telefon: 010-168 05 43
E-mail: lars.jansson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16

E-mail: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Kontakter

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16
Sandra Hjelm

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17
Camilla Arnäs-Nielsen

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11

Vi arbetar för trygg och störningsfri el

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vi ansvarar bland annat för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsföretag och utför marknadskontroll av elektriska produkter. Vi handlägger ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett nationellt register över elinstallationsföretag. Vi tar även fram föreskrifter och arbetar med standardisering inom elsäkerhetsområdet.

Elsäkerhetsverket
Södra Torget 3
681 21 Kristinehamn